Zásady ochrany osobných údajov

Súhlasím v súlade so zákonom č. 428/2002, Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so správou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov a informácií spoločnosťou Heritage Cars, s.r.o. Informácie budú spracovávané a uchovávané pre účely spracovania rezervácie a marketingové účely. Súhlas poskytovateľa údajov platí do jeho písomného odvolania. Poskytovateľ údajov vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných údajov.

V spoločnosti Heritage Cars, s.r.o. chceme poskytnúť čo najviac kontroly nad vašimi osobnými informáciami. Keď navštívite ktorúkoľvek z našich webových stránok, možno bude potrebné, aby sme od vás zbierali informácie, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, adresu IP alebo údaje o polohe, napríklad pri registrácii požičania štvorkolky. Tieto údaje použijeme iba na vašu identifikáciu v prípade prenájmu štvorkolky, prípadne pri občasné marketingové účely.

Stránky Heritage Cars, s.r.o. môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Heritage Cars, s.r.o. nezodpovedá za upozornenia o ochrane osobných údajov alebo za obsah týchto webových stránok.

Heritage Cars, s.r.o. rešpektuje súkromie každého, kto navštevuje naše webové stránky. Prečítajte si pozorne túto politiku ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako spoločnosť Heritage Cars, s.r.o. zhromažďuje a používa osobné informácie, ktoré nám poskytnete.

 1. Čo zahŕňa táto politika ochrany osobných údajov?

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie vašich osobných údajov, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok Heritage Cars, s.r.o. alebo v súvislosti s nimi. Typom zhromaždených osobných údajov môže byť: meno, adresa, telefónne číslo a e-mail.

Spoločnosť Heritage Cars, s.r.o. nezodpovedá za upozornenia a postupy týkajúce sa ochrany súkromia iných webových stránok, aj keď:

 • získali ste prístup na webovú stránku tretej strany pomocou odkazov z našich webových stránok; alebo
 • prepojili ste sa s našou webovou stránkou na webovej stránke tretej strany.

Spoločnosť Heritage Cars, s.r.o. odporúča, aby ste skontrolovali oznámenia o každej navštívenej stránke a obráťte sa na vlastníka alebo prevádzkovateľa týchto webových stránok, ak máte akékoľvek obavy alebo otázky.

 1. Kto je zodpovedný za osobné informácie zhromaždené na webových stránkach Heritage Cars, s.r.o.?

Heritage Cars, s.r.o. kontroluje osobné údaje získané na webových stránkach spoločnosti Heritage Cars, s.r.o. Preto podľa podmienok všeobecných nariadení o ochrane údajov je spoločnosť Heritage Cars, s.r.o. správcom údajov, ktoré ste poskytli.

 1. Ako sa použijú vaše osobné informácie?

Osobné údaje, ktoré Heritage Cars, s.r.o. môže zhromažďovať na webových stránkach spoločnosti Heritage Cars, s.r.o., môžu byť použité na splnenie nášho záväzku vyplývajúceho z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi Vami a spoločnosťou Heritage Cars, s.r.o. vrátane:

 • odpovede na vaše dopyty alebo požiadavky
 • spracovanie objednávok alebo predložených žiadostí
 • spravovanie alebo iné plnenie svojich povinnosti vo vzťahu k akejkoľvek dohode, ktorú máte s nami
 • predvídať a riešiť problémy s akýmkoľvek tovarom alebo službami, ktoré vám boli poskytnuté

Z času na čas, ak ste to už predtým schválili, spoločnosť Heritage Cars, s.r.o. by rada použila informácie, ktoré nám poskytnete pre:

 • prieskum trhu a sledovanie údajov o predaji, ktoré vás môžu informovať o našich produktoch a službách, ktoré môžu zahŕňať telefonické kontaktovanie alebo poskytnutie vašich osobných údajov pobočkám a spoločnostiam spoločnosti Heritage Cars, s.r.o.
 • vytvárať produkty alebo služby, ktoré môžu vyhovovať vašim potrebám, preto vás spoločnosť Heritage Cars, s.r.o. môže z času na čas požiadať, ak sa chcete zúčastniť jedného z našich prieskumov.

Ak kedykoľvek chcete, aby spoločnosť Heritage Cars, s.r.o. prestala používať vaše informácie na niektorý alebo všetky vyššie uvedené účely, oznámte nám to zaslaním e-mailu na info@funrent.sk. Spoločnosť Heritage Cars, s.r.o. prestane používať vaše informácie na takéto účely, akonáhle to bude rozumne možné.

 1. Budú vaše údaje prenesené na tretie strany?

Spoločnosť Heritage Cars, s.r.o. nebude bez vášho súhlasu sprístupňovať žiadne osobné údaje, pokiaľ Heritage Cars, s.r.o. nie je právne oprávnená alebo to nie je od nej požadované (napríklad ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na účely prevencie podvodu alebo iného zločinu) alebo ak Heritage Cars, s.r.o. verí, že takéto opatrenie je nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov akejkoľvek inej osoby.

 1. Používa spoločnosť Heritage Cars, s.r.o. Cookies?

Spoločnosť Heritage Cars, s.r.o. môže ukladať niektoré informácie (bežne známe ako cookie) do počítača počas vášho priehliadania.

Ďakujeme.